قوانین و مقررات

شرایط و مقررات

استفاده از این وب‌سایت تابع شرایط و مقرراتی است که در زیر اعلام می‌شود. لطفاً این شرایط و مقررات را قبل از استفاده از سایت به دقت مطالعه فرمایید. با استفاده، دسترسی یا دانلود مطالب از این وب‌سایت، عملاً با پذیرش شرایط و مقررات مطرح شده در این اطلاعیه موافقت می‌کنید. این شرایط، تمام بازدیدهایی را که در حال و  آینده از وب‌سایت به عمل خواهد آمد در بر می‌گیرد.  در هر زمان ممکن است در این مقررات تجدید نظر شده و بروز شود. شایسته است این صفحه را هرچند وقت یکبار برای اطلاع از تغییرات اعمال شده بازبینی کنید. تقاضا می‌شود در صورت عدم توافق با شرایط و مقررات، از این وب‌سایت استفاده نکنید.

محدودیت‌ها

اطلاعات و مطالب موجود در این وب‌سایت را صرفاً برای استفاده شخصی و غیر تجاری خود می توانید مرور، دانلود و کپی کنید. شرط استفاده از این سایت، این است که موافقت کنید هیچ یک از مطالب را در هیچ حالتی تغییر نداده یا اصلاح نکنید و حقوق مالکیت اختصاصی مطالب را برای صاحب سایت محفوظ بدارید.

مالکیت اطلاعات و مطالب

تمام اطلاعات و مطالب وب‌سایت اعم از مطالب عادی و ویژه تحت کپی رایت ما بوده و هرگونه استفاده غیر مجاز از آنها تخلف از کپی رایت و قانون علائم تجاری تلقی می‌شود.

رد مسئولیت

این وب‌سایت می‌کوشد اطلاعات مفید، صحیح و بروز در اختیار شما قرار دهد. از این رو تلاش کرده‌ایم اطلاعات و مطالب دقیقی در این سایت ارائه کنیم، اما هیچ مسئولیتی برای صحت و کامل بودن آن اطلاعات یا مطالب بر عهده نمی‌گیریم. در هر زمان مختاریم محتوای هریک از اطلاعات یا مطالب موجود در این وب سایت را بدون اطلاع قبلی به کاربران، تغییر دهیم. با این حال هیچ تعهدی برای بروزرسانی اطلاعات یا مطالب وب‌سایت بر عهده نمی‌گیریم. اطلاعات یا نظرات ارائه شده در بخش نظرات کاربران ضرورتاً نظرات ما نیست. ما مسئول یا مشمول هیچ نوع ضرر و زیان، عیب و نقص یا سایر صدمات ناشی از هرگونه اطلاعات ارسال شده به وب سایت نمی‌باشیم.