سوال 63

نگاشت ناحیه \(1\leq y\leq 2\) را تحت تابع \(w=\frac{1}{z}\) بدست آورید.

معادلات ۱ و ۲ را رسم می‌کنیم:

 به جای حروف x و y در شکل فوق از حروف u و v استفاده کنید
پاسخ: ناحیه بنفش رنگ محصور بین دایره ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.