سوال 62

زاویه \(\theta\) را به گونه ای بدست آورید که تابع زیر قسمت حقیقی نداشته باشد.

\(\Large z=\frac{3+i\cdot 2\sin\theta}{1-i\cdot 2\sin\theta}\)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.