سوال 60

انتگرال فوریه تابع  \(
\displaystyle
f(x) =
\begin{cases}
1-x^2, & |x|\le1 \\
0, & |x|>1
\end{cases}
\) را بیابید.

سپس به کمک آن مقدار انتگرال  \(
\displaystyle
\int_{0}^{\infty} \frac{x\cos x-\sin x}{x^3} dx
\) را بدست آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.