سوال 50

نگاشت ناحیه سبز رنگ در شکل زیر را تحت تابع w=1/z بدست آورید.

معادلات 1 و 2 و 3 و 4 را رسم می‌کنیم.

 جواب: منطقه هاشور خورده با رنگ سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.