سوال ۵۰

نگاشت ناحیه سبز رنگ در شکل زیر را تحت تابع w=1/z بدست آورید.

معادلات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را رسم می‌کنیم.

 جواب: منطقه هاشور خورده با رنگ سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.